Zo komt een cryptocurrency aan zijn waarde

Een digitale valuta wordt niet gedrukt, en er zijn geen grote goudreserves in de centrale bank. Hoe wordt de waarde van een cryptocurrency dan bepaald? Hoe bepaalt een broker als Bitvavo de verkoopwaarde van bijvoorbeeld een Ripple? Vier stellingen over de waarde van een digitale valuta.

Mensen bepalen de waarde

Wanneer een verkoper als Bitvavo een Ripple accepteert in ruil voor goederen of diensten, dan drukt hij of zij vertrouwen uit in het deze digitale valuta, en ook in het hele systeem. Zo wordt de waarde van de valuta bewezen. Zodra mensen Ripples kopen en verkopen op beurzen voor de traditionele harde valuta, geven ze deze Ripples een “traditionele waarde prijs”. Anders gezegd, de waarde van een digitale valuta is niet afgeleid van goud of een fiat-valuta, het wordt bepaald door de open markt.

Rekenkracht bepaalt de waarde

Het hele controle en “mijn” proces van digitale valuta vergt veel rekenkracht van een computer. Er zijn veel supercomputers voor nodig om het hele systeem draaiende te houden. De energie en apparatuur die nodig zijn kosten geld. De output van het mijnen heeft dus een in geld uit te drukken kostenplaatje. Hoe meer rekenkracht er nodig is om een munteenheid te mijnen, hoe hoger de kosten en dus de waarde.

De Blockchain heeft waarde

De rekenkracht en de handelingen voor transacties buiten wegen gelaten, draait het hele systeem op zichzelf. De onderliggende blockchain, in feite een digitaal grootboek, voert alle accountant- en bank-taken automatisch uit. Dat heeft een waarde.

Schaarste maakt waardevol

Net als bij grondstoffen, heeft de waarde direct te maken met een beperkt aanbod. Een digitale valuta is niet onbeperkt, en zodoende is deze schaarste een factor in de waardebepaling van de munt.